Kérdések exportálása egy kategóriából

Ezzel a funkcióval kérdések egész kategóriáját exportálhatjuk egy szöveges állományba.

Ne feledje, hogy egy sor fájlforma esetén bizonyos információk elvesznek, ha exportálja a kérdéseket. Ennek az az oka, hogy számos forma nem rendelkezik az összes olyan jellemzővel, amellyel a Moodle kérdései fel vannak ruházva. Nem várhatjuk el, hogy a kérdések exportálása és importálása után azok majd azonosak is lesznek. Ráadásul előfordulhat, hogy egyes kérdéstípusokat egyáltalán nem lehet exportálni. Ajánlatos az exportált adatokat ellenőrizni, mielőtt konkrét előállítási környezetben használná őket.

A jelenleg támogatott forma (formák) a következők:

GIFT-forma

  Moodle-ban a tesztkérdések szöveges állományba exportálására a GIFT a legáltalánosabb rendelkezésre álló forma. Eredetileg egy könnyű módszert kínált arra, hogy a tanárok a kérdéseket szöveges állományként írhassák meg. Támogatja a feleletválasztós, igaz-hamis, kiegészítő, párosító és számjegyes kérdések használatát, továbbá az _____ beszúrását a "szókitöltő" forma esetén. Ne feledjük, hogy a kitöltő kérdések használatát a rendszer jelenleg nem támogatja. A különféle kérdéstípusokat egy szöveges állományon belül vegyesen is használhatjuk, emellett a forma támogatja egysoros megjegyzések, kérdésnevek, visszajelzés és százalékosan súlyozott pontok alkalmazását. Íme néhány példa:

  Ki fekszik Grant sírjában?{~Grant ~Jefferson =senki}
  
  Grant {~temetett =elhantolt ~él} Grant sírjában.
  
  Grant van eltemetve Grant sírjába.{FALSE}
  
  Ki fekszik Grant sírjában?{=senki =senki sem}
  
  Mikor született Ulysses S. Grant?{#1822}
  

  További információk a "GIFT" formával kapcsolatosan

Moodle XML forma

  Ez a speciális Moodle-forma a tesztkérdéseket egyszerű XML-ben exportálja. A kérdések bármely teszkategóriába importálhatók, vagy egyéb műveletek, pl. XSLT-átalakítás végezhető rajtuk. Az XML-forma a kérdésekhez mellékelt képeket is exportálja (base64 kódolással).

IMS QTI 2.0

  Standard IMS QTI (2.0 verzió) szerinti formában exportál. Ne feledje, hogy ez esetben egy sor fájl készül, amely egyetlen 'zip' állományba van tömörítve.

  További információk az IMS QTI site (külső portál új ablakban)

XHTML

  A kategóriát egyetlen szigorú XHTML-szabvány szerinti alakban exportálja. Minden kérdés egyértelműen külön <div> elempár közé kerül. Ha az oldalt adott állapotában kívánja használni, legalábbis a <body> rész elején lévő <form> elemet módosítania kell a megfelelő utasítás (pl. 'mailto') végrehajtásához.

Az importálási és exportálási formák segédprogramokként állnak rendelkezésre. Egyéb lehetséges formákat találhat a Modulok és segédprogramok adatbázisban.

Az összes súgó mutatója